Monthly Archives: marec 2021

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 01.03.2021 [aktualizované 29.03.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu, Uznesenia vlády SR č. 122/2021 z 28.2.2021, Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28.2.2021, VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava od 08.03.2021 (zverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky
čiastky 42 z 5.3.2021)
, Uznesenia č. 1 zo zasadnutia krízového štábu okresu Rožňava zo dňa 4.3.2021, Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl (zo dňa 24.02.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 08.03.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 08.03.2021), Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov aktualizované k 8. 3. 2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR s účinnosťou od 08.02.2021 (Číslo: 2021/10079:1-A1810), ako aj oznamu Mesta Rožňava o neobnovení prevádzky škôl a ŠZ od 01.03.2021 si Vám z hľadiska organizácie odbornej činnosti a organizácie práce dovoľujem zaslať tieto usmernenia:

mimoriadne prerušuje prevádzku školského zariadenia – CPPPaP Rožňava od 1.3.2021

a zároveň

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 01.03.2021 do 26.03.2021 dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou

Od 29.03.2021 je v nevyhnutných a akútnych prípadoch možné individuálne poskytnutie odbornej činnosti aj prezenčnou formou, za vopred dohodnutých podmienok s odborným zamestnancom CPPPaP Rožňava vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických opatrení, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava od 08.03.2021 (zverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky
čiastky 42 z 5.3.2021)
, Uznesenia č. 1 zo zasadnutia krízového štábu okresu Rožňava zo dňa 4.3.2021, Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl (zo dňa 24.02.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 08.03.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 08.03.2021), Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov aktualizované k 8. 3. 2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR s účinnosťou od 08.02.2021 (Číslo: 2021/10079:1-A1810) platných aj od 29.03.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná prevažne dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom. V ojedinelých (akútnych) prípadoch prezenčnou individuálnou formou za dodržania všetkých protipandem. opatrení.


Odborní zamestnanci CPPPaP počas mimoriadneho prerušenia prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia formou Home Office.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail: info@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakty.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 01.03.2021 PhDr. Peter Lőrincz, poverený vedením CPPPaP

Tipy na zmysluplné čítanie s deťmi

Milí rodičia a učitelia,

marec je mesiac venovaný knihám, a preto Vám ponúkame niekoľko tipov na knihy zamerané na rôzne emócie a prežívanie detí, na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností a podporu zvládania bežných aj tých náročnejších životných situácií. Knihy sú prehľadne rozdelené do rôznych kategórií, s krátkym popisom aj s informáciou, pre akú vekovú kategóriu sú vhodné – či už pre deti predškolského, mladšieho alebo staršieho školského veku, alebo stredoškolákov.

Veríme, že čítanie zmysluplných kníh s deťmi nám môže pomôcť prekonať momentálne chvíle izolácie od kamarátov a rodiny s väčšou ľahkosťou. Spoločné chvíle pri čítaní sú pre deti nenahraditeľné aj z hľadiska rozvíjania vzájomného vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Knihy môžu slúžiť ako výborné podnety k nadviazaniu rozhovorov s deťmi na rôzne témy a môžu pomôcť deťom lepšie porozumieť tomu, čo cítia a čo prežívajú a tým sa aj ľahšie rôzne emócie spracovať. Okrem rodičov môžu naše tipy na knihy využiť aj učitelia či odborníci pracujúci s deťmi a mládežou.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Tipy na knihy (tu)

Materiály pre rodičov detí

Milí rodičia,

radi by sme Vám, dali do pozornosti materiály, ktoré sme pre vás pripravili na rôzne témy, ktoré považujeme pri starostlivosti a výchove detí za kľúčové.

Ide napr. o oblasť emočného zdravia detí, či konštruktívneho zvládania hnevu. Venujeme sa tiež často všade spomínaným hraniciach vo výchove a učeniu. Zároveň pripravujeme ďalšie témy.

Veríme, že čítanie, ktoré sme pre vás pripravili vám poslúži ako pomôcka, ktorá vás nasmeruje, ak si v niektorých otázkach ohľadne výchovy nie ste istí, popr. ak aktuálna náročná situácia, ktorá mnohým z vás ovplyvnila a zmenila každodenné fungovanie pre vás pripravila nové výzvy.

Radi by sme podotkli, že jednotlivé materiály na seba čiastočne nadväzujú, preto ich odporúčame čítať postupne. No nie je to nevyhnutné.

Prajeme vám príjemné čítanie.