Monthly Archives: apríl 2021

Podpora návratu žiakov do škôl

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

nakoľko návrat žiakov a učiteľov po dištančnom vzdelávaní do škôl môže byť významnejšou zmenou ako pre deti, tak i pre vyučujúcich, radi by sme nadviazali na metodický materiál ŠPÚ a VÚDPaP Ako podporiť návrat žiakov do škôl (dostupný na https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Ako%20podpori%C5%A5%20n%C3%A1vrat%20%C5%BEiakov%20do%20%C5%A1k%C3%B4l_%C5%A0P%C3%9A%20a%20V%C3%9ADPaP.pdf) a poskytli Vám doplňujúci metodický materiál Metodický materiál pre pedagógov ZŠ s aktivitami k adaptačnému obdobiu, ktorý nájdete k stiahnutiu tu: METODICKY MATERIAL

Nájdete v ňom námety na ďalšie aktivity, ktorými sa môžu inšpirovať učitelia, ale aj koordinátori vo výchove a vzdelávaní, školskí sociálni pedagógovia a školskí psychológovia počas adaptačného obdobia.

Zároveň Vás chceme informovať, že vzhľadom na aktuálne opatrenia CPPPaP realizuje zatiaľ individuálnu činnosť s klientmi v priestoroch CPPPaP a o všetkých zmenách súvisiacich s našou prácou (vykonávanie odbornej individuálnej a/alebo skupinovej činnosti v priestoroch škôl) budeme naďalej informovať na našej webovej stránke www.cpppaprv.sk.

Aktuálne informácie o našej činnosti nájdete tiež na fb stránke https://www.facebook.com/CPPPaP.RV . Napriek tomu, že skupinovú činnosť na školách zatiaľ nemôžeme realizovať, radi Vám poskytneme odborné konzultácie týkajúce sa výskytu ťažkostí s adaptáciou alebo akýchkoľvek iných ťažkostí Vašich žiakov.

Rozvojový program – PRIPRAVUJEME SA DO ŠKOLY!

Milí rodičia predškolákov!

Máte obavy, či je Váš predškolák pripravený na prvý ročník? Chceli by ste sa s ním trocha zahrať a  zapracovať na jeho školských schopnostiach? Zaujíma Vás, ktoré oblasti sú dôležité pre zvládanie nárokov prvého ročníka?

Pozývame Vás na zapojenie sa do rozvojového programu pre predškolákov, ktorého základnými cieľmi sú: 

  • rozvíjanie a akcelerovanie vývinu s cieľom podporiť úroveň školskej spôsobilosti u detičiek pred nástupom do školy;
  • cielené rozvíjanie tých oblastí vývinu, ktoré pri posudzovaní školskej spôsobilosti ako psychológovia sledujeme;

Ako to bude vyzerať?

Program bude realizovaný dištančne – primárne formou mailovej komunikácie, ale poskytne aj možnosť telefonickej komunikácie/konzultácie (v prípade záujmu/potreby rodiča).

Bude pozostávať zo 6 modulov, pričom každý modul bude špecificky zameraný na rozvíjanie istých oblastí.

(Konkrétne to bude vyzerať tak, že počas 6 týždňov budeme posielať zapojeným rodičom inštrukcie a návody k aktivitám, pomocou ktorých budú vedieť podporiť vývin školských schopností u svojich detí. Každú oblasť náležite opíšeme a vysvetlíme jej dôležitosť, ako aj základné princípy jej rozvoja. Vy – rodičia sa nám budete môcť pochváliť riešeniami úloh Vašich detičiek. Taktiež Vám budeme k dispozícii v prípade Vašich otázok.)

Ako sa prihlásiť?

Prejavte Váš záujem vyplnením elektronickej prihlášky cez tento link:   https://forms.gle/ko6VniRcsSM3f9eHA

V prípade, že sa Vám prihlásenie formou elektronického formulára nedá realizovať, prosím napíšte nám na nižšie uvedený e-mail. Budeme Vás kontaktovať!

Ak sa Vám úspešne podarí prihlásenie cez google formulár, tak Vám na Vami zadanú e-mailovú adresu zašleme žiadosť/súhlas o účasť v programe. S Vašou účasťou na programe počítame, až keď nám doručíte poštou (prípadne vložíte do schránky) vytlačený a podpísaný súhlas so zapojením sa do programu. Naša adresa je: CPPPaP Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Prečo je potrebné nám niečo posielať fyzicky? Pretože na všetky odborné aktivity, ktoré s Vami alebo s Vaším dieťaťom realizujeme, potrebujeme informovaný súhlas s vašim fyzickým podpisom. Platí to aj pri našej dištančnej činnosti. Vami uvedené údaje budú spracované len na účely realizácie programu. 

Ďalšie dôležité informácie:

Dátum ukončenia elektronického prihlasovania: 16.4.2021

Dátum zahájenia programu: 3.5.2021

Doba trvania: 6 týždňov

A viete čo?

Keďže tento rozvojový program vedieme dištančnou formou, zapojiť sa do neho môžete z celého okresu!

V prípade potreby môžete požiadať aj o konzultáciu v maďarskom jazyku.

V prípade nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese pripravujemesadoskoly@gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu ! :-)

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 06.04.2021 [aktualizované 12.04.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu, Uznesení vlády SR , Usmernení a rozhodnutí MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl, Rozhodnutia ministerstva ŠVVaŠ SR zo dňa 30.3.2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 12.04.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný 12.04.2021), ako aj oznamu Mesta Rožňava o postupnom otváraní prevádzky škôl a ŠZ od 06.04.2021 si Vám z hľadiska organizácie odbornej činnosti a organizácie práce dovoľujem zaslať tieto usmernenia:

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 06.04.2021 do 30.04.2021 individuálnou/prezenčnou formou za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. V prípadoch kde nie je možné zvýšené protiepidemiologické opatrenia dodržať pristupuje CPPPaP Rožňava k realizácii dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou

Od 06.04.2021 je v nevyhnutných a akútnych prípadoch možné individuálne poskytnutie odbornej činnosti aj prezenčnou formou, za vopred dohodnutých podmienok s odborným zamestnancom CPPPaP Rožňava vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických opatrení, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný od 12.04.2021), Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 8.4.2021 s platnosťou od 12.04.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná prezenčnou – individuálnou formou (za dodržania všetkých protipandem. opatrení) v ostatných prípadoch prevažne dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom.


Odborní zamestnanci CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v štandardnom pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail: info@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakty.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (napr. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 01.04.2021 PhDr. Peter Lőrincz, poverený vedením CPPPaP