Blog Archives

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 22.02.2021 – čerpanie dovolenky [aktualizované 22.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR Číslo: 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021, Regionálneho COVID Automatu platného od 22.2.2021.

mimoriadne prerušuje prevádzku školského zariadenia – CPPPaP Rožňava od 8.2.2021

V čase od 22.2.2021 do 26.2.2021 (počas jarných prázdnin v šk. roku 2020/2021) v CPPPaP Rožňava – čerpanie celozávodnej dovolenky zamestnancami CPPPaP Rožňava.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava (Regionálneho COVID Automatu) platných od 22.02.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná len dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom na neurčito.


Odborní zamestnanci CPPPaP počas mimoriadneho prerušenia prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

POMOC v týchto časoch pre Vás Vážení klienti, rodičia, pedagógovia EXISTUJE, a to pomocou kontaktov na linky pomoci/dôvery.

Fungujú: 24/7 – diskrétne, bezplatne a odborne (telefonicky, chatom, e-mailom):

  • www.ipcko.sk (chat, email) – Internetová poradňa
  • Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9:00-18:00), email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop); telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)
  • Covid-19 Krízová linka pomoci (chat, email, telefón, video) – www.krizovalinkapomoci.sk alebo telefonicky: 0800 500 333
  • Linka detskej istoty – tel.: 116 111
  • Rodičovská poradňa – tel.: 116 000
  • Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566; www.linkanezabudka.sk
  • Linka detskej dôvery – 0907 401 749; www.linkadeti.sk

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade akútnej a urgentnej požiadavky sme tu pre Vás

na tel. čísle: 0950 398 966

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail: poradna@cpppaprv.sk

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 18.02.2021 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 15.02.2021 [aktualizované 12.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR Číslo: 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021, Regionálneho COVID Automatu platného od 15.2.2021

mimoriadne prerušuje prevádzku školského zariadenia – CPPPaP Rožňava od 8.2.2021

a zároveň

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 08.02.2021 len dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických, Uznesenia vlády SR a hygienických opatrení v okrese Rožňava (Regionálneho COVID Automatu) platných od 15.02.2021 v rámci núdzového stavu v SR, ako aj v rámci zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná len dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom na neurčito.


Odborní zamestnanci CPPPaP počas mimoriadneho prerušenia prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia formou Home Office.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v pracovnom režime v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
v čase od 7:30 do 15:30 hod:

na tel. čísle: 0950 398 966 alebo +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu
e-mail: poradna@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 07.02.2021 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 01.01.2021 do 05.02.2021 [aktualizované 05.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31.12.2020, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR Číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021, Usmernenia Odboru školstva Okresného úradu Košice zo dňa 7.1.2021

umožňuje
poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 04.01.2021 len dištančnou (elektronickou/telefonickou/e-mailovou) formou

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti núdzového stavu na Slovensku, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických a hygienických opatrení platných od 01.01.2021 v rámci LockDown-u v SR, ako aj v rámci sprísneného zákazu vychádzania je odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy realizovaná len dištančnou formou (elektronicky/telefonicky) bez priameho (osobného kontaktu) odborných zamestnancov s klientom do 24.01.2021.


Odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v obmedzenom pracovnom režime v pracovných dňoch
v čase od 8:00 do 13:00 hod:

na tel. čísle: +421 58 488 70 60

alebo prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu (pondelok – piatok, od 8.00 do 15.30 hod):

Mobil: 0950 398 966
E-mail: poradna@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov priamo na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 04.01.2021 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2020!

Milí klient, rodičia, školy, učitelia, odborní zamestnanci a sledovatelia našej webovej stránky,

aj v týchto časoch je možné pripomenúť si  novembrové dni ináč…

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.

  • Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním
  • 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí
  • 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Deň 19.11. je na Slovenku známy akciou pod názvom BUBNOVAČKA – ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ (viac informácií v texte a cez priložené linky)

Téma prevencie násilia v čase detstva je možno v týchto časoch sociálnej izolácie detí ešte dôležitejšia, a preto možno aj v týchto ťažkých časoch,  by bolo dobré si ju pripomenúť.

Relevantné informácie k akcii a prevencii násilia páchaného na deťoch sú aj na www.detstvobeznasilia.skhttps://kozmove-dobrodruzstva.sk/

Zoznam tém videí

Viac o akcii 19.11.2020 tu: https://bit.ly/38Y5eav

Oznam pre klientov a školy (od 09.11.2020) [aktualizované 23.11.2020]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 16/2020 z 13. novembra 2020, prijatých uznesení vlády č. 718, č. 704, č. 693 a č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 09.2020, Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Č.: 2020/18259:2-A1810 z 12.11.2020; Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/18259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020; Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020, postupujúc podľa Vyhlášky ÚVZ, Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 z 13. novembra 2020 a aktuálnych opatrení ÚVZ a Manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021, Usmernenia VÚDPaP pre CPPPaP/CŠPP Usmernenia VÚDPaP zo dňa 29.10.2020 a Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

umožňuje
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 09.11.2020

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosti, ktoré vyplývajú z protiepidemiologických opatrení je realizovaná odborná činnosť a starostlivosť v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti na základe doručenej žiadosti o odbornú činnosti zákonného zástupcu/klienta/školy.

CPPPaP Rožňava teda okrem dištančnej formy poskytovania odbornej starostlivosti našim klientom pokračuje v poskytovaní odbornej starostlivosti aj v priamom kontakte odborného zamestnanca v priestoroch CPPPaP Rožňava, avšak len s 1 osobou / dieťaťom, žiakom, zákonným zástupcom /, nie skupinovo, za zvýšených hygienických opatrení s dôrazom na ochranu zdravia zúčastnených strán, rešpektujúc usmernenia MŠVVaŠ SR, ÚVZ SR vyplývajúcich z protiepidem. opatrení týkajúcich sa COVID-19.

Potrebné je predtým telefonicky/e-mailom sa objednať na nižšie uvedených kontaktoch.
Odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre Vás v štandardnom pracovnom režime v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
Tel.: +421 58 488 70 60
E-mail: poradna@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity, kt. nie je možné podľa aktuálnej situácie realizovať (narp. na školách) budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 08.11.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Zmena e-mailovej schránky (Zrušenie e-mailovej schránky ppprv@stonline.sk)

Vážení rodičia, klienti, školy a školské zariadenia,

z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty/schránky zo strany spol. Slovak Telekom, a.s. od 31.12.2020 (https://www.telekom.sk/wiki/internet/ukoncenie-sluzieb-elektronickej-posty) si Vás Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava dovoľuje informovať o zmene a zriadení novej e-mailovej schránky pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava (CPPPaP Rožňava).

Nová e-mailová adresa CPPPaP Rožňava je s účinnosťou od 8.7.2020: poradna@cpppaprv.sk

Prosíme Vás preto, aby ste všetky e-mailove správy od 8.7.2020 zasielali na poradna@cpppaprv.sk, kde bude Vaša požiadavka zaevidovaná a vybavená.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zmenu e-mailovej adresy na poradna@cpppaprv.sk realizovali aj Vy vo Vašich registroch, systémoch a adresároch.

Za komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

V prípade otázok na neváhajte kontaktovať e-mailom (poradna@cpppaprv.sk) alebo telefonicky.

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka CPPPaP Rožňava

Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám prináša všetky rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 na sumárnej stránke tu:

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

Oznam pre klientov a školy (od 02.11.2020 do 08.11.2020)

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe prijatého uznesenia vlády č. 693 a č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 09.2020, Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020, postupujúc podľa Vyhlášky ÚVZ a aktuálnych opatrení ÚVZ a Manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021, Usmernenia VÚDPaP pre CPPPaP/CŠPP Usmernenia VÚDPaP zo dňa 29.10.2020 a Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

umožňuje
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 02.11.2020 do 08.11.2020.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, Uznesenia vlády č. 693 z 28.10.2020 rozširuje ďalšie opatrenia v rámci vyhlásenia núdzového stavu čl.5 ústavného zákona č.227/2020 Z .z. a obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020, toto obmedzenie sa nevzťahuje v bode 13. nasl: “na cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie(klientovi, žiakovi, rodičovi je tak umožnené prísť do zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP Rožňava z dôvodu poskytnutia odbornej starostlivosti).

CPPPaP Rožňava teda okrem dištančnej formy poskytovania odbornej starostlivosti našim klientom bude pokračovať v poskytovaní odbornej starostlivosti aj v priamom kontakte odborného zamestnanca, avšak len s 1 osobou / dieťaťom, žiakom, zákonným zástupcom /, nie skupinovo, za zvýšených hygienických opatrení s dôrazom na ochranu zdravia zúčastnených strán, rešpektujúc usmernenia MŠVVaŠ SR vyplývajúcich z celoplošného testovania “Spoločná zodpovednosť” a ÚVZ. Potrebné je predtým telefonicky/e-mailom sa objednať na nižšie uvedených kontaktoch.
Odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre vás v zmenenom režime v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
Tel.: +421 58 488 70 60
E-mail: poradna@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 30.10.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka

Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Štátny pedagogický ústav pripravil Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami platné od 26.10.2020.

Oznam pre klientov a školy (od 26.10.2020 do 30.10.2020)

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,
oznamuje, že na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 09.2020, Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020, postupujúc podľa aktuálnych opatrení ÚVZ a Manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021, Usmernenia VÚDPaP pre CPPPaP/CŠPP a Zákonníka práce § 52

p r e r u š u j e
poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 26.10.2020 do 30.10.2020.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, ako aj na skutočnosť, že k výnimkám z predmetného obmedzenia nepatrí sprevádzanie dieťaťa do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ani dochádzanie plnoletého klienta do tohto zariadenia, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky sme tu pre vás v zmenenom režime v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod.

prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:

Mobil: 0950 398 966
Tel.: +421 58 488 70 60
E-mail: poradna@cpppaprv.sk

alebo mailových kontaktov na odborných zamestnancov uvedených na tejto webovej stránke v sekci Kontakt.

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

V Rožňave, 23.10.2020 Mgr. Marta Podhorínová, riaditeľka