Blog Archives

WORKSHOP – Koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ okresu Rožňava

Dňa 28. 05. 2019 (utorok) o 13:00 sa v knižnici CPPPaP v Rožňave uskutoční workshop koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských psychológov základných a stredných škôl v okrese Rožňava s Témou: “Chuť žiť – téma poruchy príjmu potravy“.

Pozvánka a program workshopu dostupné k stiahnutiu TU

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na stretnutie supervízneho rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 27.05.2019 (v pondelok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ nájdete k stiahnutiu TU

 

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava (5. stretnutie)

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na piate stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 20.5.2019 (v pondelok) od 8.45 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Deti predškolského veku ako obete násilia – ako odhaliť a ako riešiť násilie páchané na deťoch – POZVÁNKA

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Odbor sociálnych vecí a rodiny – koordinátor ochrany detí pred násilím a Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave Vás srdečne pozývajú dňa dňa 16. 5. 2019 o 08:30 hod. v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3, Rožňava na seminár s názvom:

„Deti predškolského veku ako obete násilia – ako odhaliť a ako riešiť násilie páchané na deťoch“

Viac informácií o seminári sa dočítate TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava – 5. stretnutie

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 5. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 14.5.2019 (v utorok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava – 5. stretnutie

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 5. supervízne stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 13.5.2019 (v pondelok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava (4. stretnutie)

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na štvrté stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 30.4.2019 (v utorok) od 8.45 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava – 4. stretnutie

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 3. supervízne stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 4.4.2019 (vo štvrotk) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU.

Stretnutie PEER aktivistov – žiakov stredných škôl okresu Rožňava – 4. stretnutie

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov SŠ na 4. stretnutie rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 3.4.2019 (v stredu) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava.

Pozvánku pre SŠ a žiakov SŠ nájdete k stiahnutiu TU.

ZMENA TERMÍNU – 5. supervízne stretnutie PEER aktivistov – žiakov základných škôl okresu Rožňava

CPPPaP v Rožňave pozýva žiakov ZŠ na 5. stretnutie supervízneho rovesníckeho programu v školskom roku 2018/2019, ktoré sa uskutoční 05.04.2019 (v piatok) od 8.30 v  CPPPaP v Rožňave, Letná 44, 048 01 Rožňava

Pozvánku pre ZŠ a žiakov ZŠ nájdete k stiahnutiu TU