Novinky

Metodické materiály pre školy a školské zariadenia – Štátna školská inšpekcia

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potreby škôl a školských zariadení metodické materiály. Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení. Materiály sú rozdelené na Všeobecné metodické materiály a v ďalších častiach sú spracované podľa stupňa vzdelávania a zamerania na materiály pre materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné […]

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 03.05.2021 [aktualizované 17.05.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu od 17.05.2021, platného Školského COVID Automatu Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19Uznesení vlády SR , Usmernení a rozhodnutí MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 12.04.2021, Manuálu MŠVVaŠ […]

Podpora návratu žiakov do škôl

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, nakoľko návrat žiakov a učiteľov po dištančnom vzdelávaní do škôl môže byť významnejšou zmenou ako pre deti, tak i pre vyučujúcich, radi by sme nadviazali na metodický materiál ŠPÚ a VÚDPaP Ako podporiť návrat žiakov do škôl (dostupný na https://bit.ly/3ACsO7G) a poskytli Vám doplňujúci metodický materiál Metodický materiál pre […]

Rozvojový program – PRIPRAVUJEME SA DO ŠKOLY!

Milí rodičia predškolákov! Máte obavy, či je Váš predškolák pripravený na prvý ročník? Chceli by ste sa s ním trocha zahrať a  zapracovať na jeho školských schopnostiach? Zaujíma Vás, ktoré oblasti sú dôležité pre zvládanie nárokov prvého ročníka? Pozývame Vás na zapojenie sa do rozvojového programu pre predškolákov, ktorého základnými cieľmi sú:  rozvíjanie a akcelerovanie vývinu s cieľom […]

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 06.04.2021 [aktualizované 12.04.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu, Uznesení vlády SR , Usmernení a rozhodnutí MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl, Rozhodnutia ministerstva ŠVVaŠ SR zo dňa 30.3.2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR od 12.04.2021, Manuálu MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl 2021 […]

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 01.03.2021 [aktualizované 29.03.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu, Uznesenia vlády SR Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19, Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28.2.2021, VYHLÁŠKY Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava od […]

Tipy na zmysluplné čítanie s deťmi

Milí rodičia a učitelia, marec je mesiac venovaný knihám, a preto Vám ponúkame niekoľko tipov na knihy zamerané na rôzne emócie a prežívanie detí, na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností a podporu zvládania bežných aj tých náročnejších životných situácií. Knihy sú prehľadne rozdelené do rôznych kategórií, s krátkym popisom aj s informáciou, pre akú vekovú kategóriu sú vhodné – či už pre […]

Materiály pre rodičov detí

Milí rodičia, radi by sme Vám, dali do pozornosti materiály, ktoré sme pre vás pripravili na rôzne témy, ktoré považujeme pri starostlivosti a výchove detí za kľúčové. Ide napr. o oblasť emočného zdravia detí, či konštruktívneho zvládania hnevu. Venujeme sa tiež často všade spomínaným hraniciach vo výchove a učeniu. Zároveň pripravujeme ďalšie témy. Veríme, že čítanie, ktoré […]

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 22.02.2021 – čerpanie dovolenky [aktualizované 22.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských […]

Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 15.02.2021 [aktualizované 12.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských […]

Prejsť na začiatok