cpppaprv

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Letná 44, 048 01 Rožňava
 
Tel: 058/488 70 60
Mobil: 0950 398 966
E-mail: 
 
Zamestnanci CPPPaP Rožňava

 

PhDr. Peter Lőrincz psychológ, riaditeľ CPPPaP Rožňava 058/488 70 62
PaedDr. Eva Mátéová špeciálny pedagóg, zástupkyňa 058/488 70 64
Mgr. Iveta Vápeníková psychológ, vedúca oddelení 058/488 70 66
Mgr. Jurina Ferenčíková psychológ 058/488 70 65
Mgr. Eva Peniašková psychológ 058/321 60 11
Mgr. Diana Dudášová psychológ 058/488 70 69
Mgr. Bernadett Bodnár psychológ, kariérový poradca 058/488 70 67
PhDr. Lenka Ferková psychológ 058/321 60 12
Mgr. Miriam Banďošová sociálny pedagóg 058/488 70 68
Mgr. Edita Thanová sociálny zamestnanec 058/488 70 60
Ing. Andrea Hricová ekonómka, účtovníčka, mzdová a personálna agenda 058/488 70 63
Margita Aratóová upratovačka    
Ján Lukáč údržbár    
Mgr. Andrea Korintušová Thanová ekonómka, účtovníčka, mzdová a personálna agenda t. č. materská dovolenka  
Nájdete nás tu

Prejsť na začiatok