Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 15.02.2021 [aktualizované 12.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. j.: RÚVZRV – HDM-2021/158-1, ktoré na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a tendencie zhoršujúceho sa výskytu ochorenia Covid -19 v okrese Rožňava neodporúča otvorenie škôl a školských zariadení od 8.2.2021, Oznámenia mesta Rožňava v súvislosti s otvorením škôl a školských … Čítať ďalej Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 15.02.2021 [aktualizované 12.02.2021]