Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 01.01.2021 do 05.02.2021 [aktualizované 05.02.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31.12.2020, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR Číslo: 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021, Usmernenia Odboru školstva Okresného úradu Košice zo dňa 7.1.2021 umožňuje poskytovanie odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 04.01.2021 len … Čítať ďalej Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 01.01.2021 do 05.02.2021 [aktualizované 05.02.2021]