Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 06.04.2021 [aktualizované 06.04.2021]

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že v zmysle aktuálne platných protiepidemiologických opatrení dostupných na: https://korona.gov.sk, platného COVID automatu/regionálneho COVID-19 automatu, Uznesenia vlády SR č. 122/2021 z 28.2.2021, Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28.2.2021, Usmernenia MŠVVaŠ SR pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl (zo dňa 24.02.2021), Rozhodnutia ministerstva ŠVVaŠ SR zo dňa 30.3.2021, Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ … Čítať ďalej Oznam pre klientov a školy – činnosť CPPPaP od 06.04.2021 [aktualizované 06.04.2021]