Oznam pre klientov a školy (od 26.10.2020 do 30.10.2020)

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z … Čítať ďalej Oznam pre klientov a školy (od 26.10.2020 do 30.10.2020)