Oznam pre klientov a školy

Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava,oznamuje, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernení MŠVVaŠ SR p r e r u š u j e poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 30.3.2020 do odvolania. Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí … Čítať ďalej Oznam pre klientov a školy