Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám prináša všetky rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 na sumárnej stránke tu:

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/