Sprievodca školským rokom 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/2021. Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. dostupné k stiahnutiu sú tu: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/ Sprievodca školským rokom 2020/2021