Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení (aktualizované 29.10.2020)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky prevádzky pre školský rok 2020/2021. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. 10. 2020 MŠVVaŠ SR zverejnilo Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia Manuál pre zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre zariadenia … Čítať ďalej Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení (aktualizované 29.10.2020)