Zmena e-mailovej schránky (Zrušenie e-mailovej schránky )

Vážení rodičia, klienti, školy a školské zariadenia, z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty/schránky zo strany spol. Slovak Telekom, a.s. od 31.12.2020 (https://www.telekom.sk/wiki/internet/ukoncenie-sluzieb-elektronickej-posty) si Vás Riaditeľstvo CPPPaP Rožňava dovoľuje informovať o zmene a zriadení novej e-mailovej schránky pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Rožňava, Letná 44, 048 01 Rožňava (CPPPaP Rožňava). Nová e-mailová … Čítať ďalej Zmena e-mailovej schránky (Zrušenie e-mailovej schránky )