cpppaprv

O nás

V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave pracuje tím pozostávajúci zo psychológov, špeciálnej pedagogičky a sociálneho pedagóga. CPPPaP vykonáva činnosť  zameranú na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Okrem individuálnych činností (zväčša diagnostiky a poradenstva) sa venujeme aj skupinovým činnostiam (rôzne aktivity v triednych kolektívoch, prednášky, besedy, skupinová diagnostika pri profesijnom vývine a podobne). Všetky naše služby sú BEZPLATNÉ.

Naša činnosť zahŕňa starostlivosť o deti v materských, základných a stredných školách, ako aj o deti, ktoré nenavštevujú predškolské zariadenie.

Nesústredíme sa však iba na deti, ale aj na tých, ktorí sa o nich starajú. Poskytujeme poradenstvo, metodickú a informačnú pomoc aj rodičom detí a ich učiteľom či vychovávateľom.

V našom centre poskytujeme poradenstvo v slovenskom a v maďarskom jazyku.

Konzultačné hodiny

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 15:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 15:30
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

(podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z.)

Prejsť na začiatok