Pre žiakov

 

Kedy sa môžem obrátiť na CPPPaP ?

  • Keď mám problémy v učení
  • Keď potrebujem poradiť, ako sa správne učiť
  • Keď sa neviem rozhodnúť, či a na akú strednú alebo vysokú školu sa prihlásiť
  • Keď si nie som istý, či je moje rozhodnutie o ďalšom štúdiu správne
  • Keď mám trému
  • Keď mám problémy v partnerskom vzťahu
  • Keď mám problémy s rodičmi
  • Keď zle vychádzam s ostatnými v triede
  • Keď si neviem zvyknúť na nových spolužiakov
  • Kedykoľvek mám pocit, že sa o niečom potrebujem s niekým poradiť

 

Dokumenty na stiahnutie