Rozdelenie MŠ

Materské školy

 

Mgr. Jurina Ferenčíková Mgr. Iveta Vápeníková PhDr. Peter Lőrincz Mgr. Eva Peniašková Mgr. Viktor Máté
MŠ Ul. pionierov, Rožňava MŠ Ul. Štítnická, Rožňava MŠ Vajanského, Rožňava MŠ Ul. E. Rótha, Rožňava MŠ Krh. Podhradie – triedy  s VjS
MŠ Ul. Kyjevská, Rožňava MŠ Štítnik MŠ Ul. krátka, Rožňava MŠ Komenského s VjM Rožňava MŠ Gemerská Hôrka
MŠ Evanjelickej cirkvi, Rožňava MŠ Plešivec, triedy s VjS MŠ Gemerská Poloma MŠ Jablonov nad Turňou MŠ Silica
MŠ Ul. SNP 562, Dobšiná MŠ Brzotín MŠ Slavošovce MŠ Krásnohorská Dlhá Lúka MŠ Nižná Slaná
MŠ Ul. P. J. Šafárika, Dobšiná MŠ Kunová Teplica MŠ Rožňavské Bystré MŠ Kružná MŠ Kobeliarovo
MŠ Ochtiná MŠ Markuška MŠ Drnava MŠ Jovice MŠ Bretka
MŠ Betliar MŠ Čučma MŠ Bôrka MŠ Rejdová MŠ Čoltovo
MŠ Čierna Lehota MŠ Krh. Podhradie – triedy s VjM MŠ Vyšná Slaná MŠ Gemerská Panica
MŠ Koceľovce MŠ Gočovo MŠ Vlachovo MŠ Kečovo
MŠ Roštár MŠ Henckovce MŠ Dlhá Ves
MŠ Rudná MŠ Pašková
MŠ Hrhov