Rozdelenie SŠ

Stredné školy

 

Mgr. Jurina Ferenčíková Mgr. Iveta Vápeníková PhDr. Peter Lőrincz Mgr. Eva Peniašková Mgr. Viktor Máté
Gymnázium Dobšiná GPJŠ Rožňava SOŠ Obchodu a služieb RV OA Rožňava
SOŠ Dobšiná SOŠ technická Rožňava
SZŠ Zdravotnícka RV