Rozdelenie SŠ

Stredné školy

PhDr. Miloslava Bekešová Mgr. Diana Dudášová Mgr. Jurina Ferenčíková PhDr. Peter Lőrincz Mgr. Eva Peniašková Mgr. Iveta Vápeníková
GPJŠ Rožňava OA Rožňava SOŠ Dobšiná SOŠ Obchodu a služieb RV
SOŠ technická Rožňava
SZŠ Zdravotnícka RV