Rozdelenie ZŠ

Plnoorganizované základné školy

PhDr. Miloslava Bekešová Mgr. Diana Dudášová Mgr. Jurina Ferenčíková PhDr. Peter Lőrincz Mgr. Eva Peniašková Mgr. Iveta Vápeníková
ZŠ Pionierov RV Katolícka ZŠ sv. J. Nepomuckého, RV ZŠ Dobšiná ZŠ Drnava s VjM ZŠ Komenského VjM RV ZŠ Ul. zlatá 2, RV
ZŠ akad. J. Hronca RV ZŠ s MŠ Nižná Slaná ZŠ Slavošovce ZŠ Gemerská Poloma ZŠ Jablonov n. Turňou ZŠ Krh. Podhradie VjS
ZŠ s MŠ Brzotín ZŠ Plešivec s VjS ZŠ Rejdová ZŠ Ref. KC VjM RV ZŠ Štítnik
ZŠ Plešivec VjM
ZŠ Evanj. cirkvi Rožňava

Neplnoorganizované základné školy

PhDr. Miloslava Bekešová Mgr. Diana Dudášová Mgr. Jurina Ferenčíková PhDr. Peter Lőrincz Mgr. Eva Peniašková Mgr. Iveta Vápeníková
ZŠ Čoltovo ZŠ Ochtiná ZŠ Krh. Podhradie VjM ZŠ Dlhá Ves ZŠ Gemerská Hôrka VjS
ZŠ Kečovo ZŠ Vlachovo ZŠ Hrhov VjM ZŠ Markuška
ZŠ Gem. Hôrka VjM ZŠ Roštár
ZŠ Gem. Panica
ZŠ Silica VjM
ZŠ Bretka
ZŠ Krh. Dlhá Lúka VjM