NP ŠOV

Národný projekt – Škola otvorená všetkým

Na základe zmluvnej spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom je CPPPaP Rožňava zapojené do národného projektu – Škola otvorený všetkým. Projekt je realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom  a realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom národného projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť […]

Prejsť na začiatok