Zmluvy 2017

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, sú uzatvorené

zmluvy za rok 2017 uverejnené v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.