cpppaprv

Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňujeme uzatvorené zmluvy, vystavené objednávky a prijaté faktúry:

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informácie o voľných pracovných miestach odborných zamestnancov a prevádzkových zamestnancov v CPPPaP Rožňava:

Voľné pracovné pozície CPPPaP Rožňava

Prejsť na začiatok